Công ty Nam Trân luôn luôn hướng đến uy tín, chất lượng và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cùng với khách hàng

RING, BUCKLE, HOOK

We specialize in providing all kinds of D-Ring, O-Ring, Ring & Slider, Buckle, Hook, Hook & Eye, Hook & Bar... molded logo according to customer requirements.

backtop